logo lokalnej grupy działania

Piękno Doliny Liwca

odkryj z Nami na nowo

Reymontowka chałupa

Atrakcje

20 km na zachód od Siedlec, 6 km od międzynarodowej trasy nr 2, w gminie Kotuń, wśród lasów i łąk położony jest Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.

Przyroda

Charakterystycznym elementem krajobrazu są lasy łęgowe. Najpospolitszymi i zajmującymi największe powierzchnie są łęgi olszowo-jesionowe.  
Pospolite w obrębie obszaru są nadrzeczne ziołorośla. Tworzą one wąskie pasy o różnej długości, rozmieszczone na całym terenie.

Obrączkowanie bocianów

Obrączkowanie bocianów jest najważniejszą metodą indywidualnego znakowania tych ptaków. Polega na zakładaniu ptakowi (najczęściej młodemu, nie potrafiącemu jeszcze latać) na nogę obrączki z adresem centrali obrączkowania i niepowtarzalnym numerem. Porównując dane zanotowane podczas obrączkowania i ponownego stwierdzenia, można wnioskować o wielu aspektach życia oznakowanego osobnika.

bociany w gnieździe

Kajaki

Liwiec to piękna rzeka, nieuregulowana, dzika, miejscami niebezpieczna. Warto skorzystać z rad specjalistów planując swoją wyprawę, określając czas, miejsce, ale również aby wziąć pod uwagę to, że tam swoje życie toczy wiele gatunków ryb, żab i innych płazów, owadów i innych zwierząt. Więc nie śmiecimy, uważamy gdzie stąpamy, nie zakłócamy spokoju tych, dla których Liwiec jest domem. A trasę kajakową planujemy (oczywiście w oparciu o możliwość transportu kajaków)

Rowery

Ci, co robią dziennie więcej niż 50 km rowerem doskonale wiedzą, że trasę najlepiej ukształtować sobie samemu, za pomocą mapy. GPS i googleMaps może nie być przydatny, a wręcz może sprowadzić na manowce. Ziemia Siedlecka ma idealne ukształtowanie do wycieczek rowerowych. Nie ma ani zbyt  wysokich wzniesień, ani skał. 

popup